ยืน

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2564

13-1-64-1-b.jpg

ยืน

การยืนในที่ไม่สมควร ๖ อย่าง คือ

๑. ยืนไกลเกินไป (ทำให้ต้องพูดเสียงดัง)

๒. ยืนใกล้เกินไป (ทำให้เบียดเสียดกัน)

๓. ยืนเหนือลม (ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยกลิ่นตัว)

๔. ยืนในที่สูง (เเสดงถึงความไม่เคารพ)

๕. ยืนตรงหน้าเกินไป (ทำให้ขณะพูดต้องจ้องตากัน)

๖. ยืนข้างหลังเกินไป (ทำให้ต้องชะเง้อคอไปดู)

อรรถ. โอฆตรณสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๓๒

 

 Total Execution Time: 0.00052704811096191 Mins