มิตรดี

วันที่ 03 มีค. พ.ศ.2564

3-3-64-2-b.jpg

มิตรดี

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น

สิ่งที่ขึ้นก่อน

สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน

คือ เเสงเงินเเสงทอง

สิ่งที่เป็นเบื้องต้น

เป็นนิมิตมาก่อน

เพื่อความบังเกิดเเห่งอริยมรรค

อันประกอบด้วยองค์ ๘ ของภิกษุ คือ

ความเป็นผู้มีมิตรดี ฉันนั้นเหมือนกัน

ปฐมกัลยาณมิตตสูตร มก. เล่ม ๓๐ หน้า ๗๔

 Total Execution Time: 0.00053865114847819 Mins