เบญจกัลยาณี

วันที่ 15 มีค. พ.ศ.2564

15-3-64-1-b.jpg

เบญจกัลยาณี

เบญจกัลยาณี คือ หญิงผู้มีความงามพร้อม ๕ อย่าง

๑.ผมงาม (เป็นเช่นกับกำหางนกยูง แก้ปล่อยระชายผ้านุ่งแล้ว ก็กลับมีปลายงอนขึ้นตั้งอยู่)

๒.เนื้องาม (ริมฝีปากเช่นกับผลตำลึงสุก ถึงพร้อมด้วยสีเรียบชิดสนิทดี)

๓.กระดูกงาม (ฟันขาวเรียบไม่ห่างกัน งดงามดุจระเบียบแห่งเพชรที่เขายกขึ้นตั้งไว้ และดุจระเบียบแห่งสังข์ที่เขาขัดสีแล้ว)

๔.ผิวงาม (สำหรับหญิงผิวดำ เเม้ไม่ลูบไล้ด้วยเครื่องประเทืองผิวเลย ก็มีผิวพรรณดำสนิทประหนึ่งพวงอุบลเขียว ส่วนหญิงผิวขาว ก็ขาวประหนึ่งพวงดอกกรรณิการ์)

๕.วัยงาม (เป็นหญิงที่แม้คลอดแล้วตั้ง ๑๐ ครั้ง ก็เหมือนคลอดครั้งเดียว ยังสาวพริ้งอยู่เทียว)

อรรถ. เรื่องนางวิสาขา ธรรมบท มก.เล่ม ๔๑ หน้า ๗๗

 

 Total Execution Time: 0.00056203603744507 Mins