เมื่อปล่อยตัวปล่อยใจ

วันที่ 01 เมย. พ.ศ.2564

1-4-64-3-b.jpg

เมื่อปล่อยตัวปล่อยใจ

ไปตามกระเเส

ก็จะต้องเจ็บอยู่ร่ำไป

จาก หนังสือประกายความคิด

พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช)

 Total Execution Time: 0.0083042860031128 Mins