ฝึกม้า-ฝึกคน

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2564

2-4-64-1-b.jpg

ฝึกม้า-ฝึกคน

พระพุทธองค์ตรัสตอบนายเกสี สารถีฝึกม้า ถึงวิธีการฝึก

คนของพระองค์ ว่ามีวิธีคล้ายกับการฝึกม้าของเขา ดังนี้

๑. ฝึกด้วยวิธีละม่อม  (โดยเเสดงเรื่องสุจริต, วิบากเเห่งสุจริต, เรื่องเทวดา หรือมนุษย์ เพื่อให้เกิดปีติ เบิกบานในความดี)

๒. ฝึกด้วยวิธีรุนเเรง (โดยเเสดงเรื่องทุจริต, วิบากเเห่งทุจริต, เรื่องนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือเปรต ให้เกิดความเกรงกลัวต่อการทำชั่ว)

๓. ทั้งละม่อมทั้งรุนเเรง (ใช้ ๒ วิธีควบคู่กัน)

๔. ด้วยการฆ่าเสีย (หากว่าเป็นคนที่ฝึกไม่ได้ พระองค์จะไม่ว่ากล่าวสั่งสอน ซึ่งถือว่าเป็นการฆ่า ในวินัยของพระอริยเจ้า)

เกสีสูตร มก. เล่ม๓๕ หน้า ๒๘๙

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0008750836054484 Mins