กิจกรรมงานบุญ ร่วมกันทำไส้เทียนและหล่อเทียน ใช้ในวันคุ้มครองโลก 2564

วันที่ 12 เมย. พ.ศ.2564

กิจกรรมงานบุญ ร่วมกันทำไส้เทียนและหล่อเทียนกระป๋อง

สำหรับใช้จุดประทีปในงานวันที่ 22 เม.ย. วันคุ้มครองโลก

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ วิหารคดคอร์ 32 เสา C85(ทำเฉพาะไส้เทียน)

และเมธาวี 58 ไร่  วัดพระธรรมกาย

001%20%286%29.jpg002%20%281%29.jpg002.jpg003%20%281%29.jpg004%20%281%29.jpg005%20%281%29.jpg006%20%281%29.jpg007%20%281%29.jpg008%20%281%29.jpg009%20%281%29.jpg010%20%281%29.jpg011%20%281%29.jpg012%20%281%29.jpg013%20%281%29.jpg014%20%281%29.jpg015%20%281%29.jpg016%20%281%29.jpg017%20%281%29.jpg018%20%281%29.jpg019%20%281%29.jpg020%20%281%29.jpg021%20%281%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg028%20%281%29.jpg029%20%282%29.jpg030%20%281%29.jpg031%20%281%29.jpg032%20%281%29.jpg033%20%281%29.jpg034%20%281%29.jpg035%20%281%29.jpg036%20%281%29.jpg037%20%281%29.jpg038%20%281%29.jpg039%20%281%29.jpg040%20%281%29.jpg041%20%281%29.jpg042%20%281%29.jpg043%20%281%29.jpg044%20%281%29.jpg045%20%281%29.jpg046%20%281%29.jpg047%20%281%29.jpg048%20%281%29.jpg049%20%281%29.jpg050%20%281%29.jpg051%20%281%29.jpg052%20%281%29.jpg053%20%281%29.jpg054%20%281%29.jpg055%20%281%29.jpg056%20%281%29.jpg057%20%281%29.jpg058%20%281%29.jpg059%20%281%29.jpg060%20%281%29.jpg061%20%281%29.jpg062%20%281%29.jpg063%20%281%29.jpg064%20%281%29.jpg065%20%281%29.jpg066%20%281%29.jpg067%20%281%29.jpg068%20%281%29.jpg069%20%281%29.jpg070%20%281%29.jpg071%20%281%29.jpg072%20%281%29.jpg073%20%281%29.jpg074%20%281%29.jpg075%20%281%29.jpg076%20%281%29.jpg077%20%281%29.jpg078%20%281%29.jpg079%20%281%29.jpg080%20%281%29.jpg081%20%281%29.jpg082%20%281%29.jpg083%20%281%29.jpg084%20%281%29.jpg085%20%281%29.jpg086%20%281%29.jpg087%20%281%29.jpg088%20%281%29.jpg089%20%281%29.jpg090%20%281%29.jpg092%20%281%29.jpg093%20%281%29.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00058739980061849 Mins