ภิกษุ

วันที่ 16 เมย. พ.ศ.2564

16-4-64-2-b.jpg

ภิกษุ

(ภิกขกพราหมณ์ทูลถาม)

ข้าเเต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ

ข้าพระองค์เป็นคนขอ

พระองค์ก็เป็นผู้ขอ

ในความข้อนี้ เราจะต่างอะไรกัน

(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบ)

บุคคลหาชื่อว่าเป็นภิกษุ เพียงด้วยการขอคนอื่นไม่

บุคคลสมาทานธรรมเป็นพิษ หาชื่อว่าเป็นภิกษุได้ไม่

ผู้ใดในโลกนี้ ละบุญเเละบาปเสียเเล้ว

ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการพิจารณา

ผู้นั้นเเลชื่อว่าเป็นภิกษุ

ภิกขกสูตร มก. เล่ม ๒๕ หน้า ๒๙๕

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00048736731211344 Mins