พิธีบรรพชา, ขอสรณคมน์และศีล, ขอนิสสัย โครงการอบรมธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ 21 เมย. พ.ศ.2564

พิธีขอบรรพชา, พิธีขอสรณคมน์และศีล, พิธีขอนิสสัย

ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙

ในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๖๔

รุ่นบูชาธรรมวันคุ้มครองโลก, ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษาฯ รุ่นที่ ๔๘,

ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ ๖, สามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่  ๒๕,

สามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ ๒๙, หน่อแก้วเปรียญธรรมฯ

วันเสาร์ที่ ๑๗  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg007.jpg008.jpg009.jpg010.jpg011.jpg012.jpg013.jpg014.jpg015.jpg016.jpg017.jpg018.jpg019.jpg

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00072213411331177 Mins