ใครติ...อย่าเสียใจ

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2564

22-4-64-3-b.jpg

ใครติ...อย่าเสียใจ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นจะพึงกล่าวติเรา

ติพระธรรม ติพระสงฆ์ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควรทำความ

อาฆาต โทมนัส เเค้นใจ ในคนเหล่านั้น

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม

ติพระสงฆ์ ก็ตาม ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคือง หรือจัก

น้อยใจในคนเหล่านั้น ด้วยเหตุนั้น อันตรายพึงมีเเก่เธอ

ทั้งหลายนี่เเหละ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม

ติพระสงฆ์ ก็ตาม ถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคือง หรือจัก

น้อยใจในคนเหล่านั้น เธอทั้งหลายจะพึงรู้คำ ที่เป็น

สุภาษิตของคนเหล่าอื่นได้ละหรือ

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม

หรือติพระสงฆ์ ก็ตาม ในคำที่เขากล่าวตินั้น คำที่ไม่จริง

เธอทั้งหลายควรเเก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่า นั่นไม่จริง

เเม้เพราะเหตุนี้ นั้นไม่เเท้เเม้เพราะเหตุนี้ เเม้ข้อนั้นก็ไม่มี

ในเราทั้งหลาย เเละในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อนั้น

พรหมชาลสูตร มก. เล่ม ๑๑ หน้า ๓

 

 

 

 Total Execution Time: 0.00050626595815023 Mins