อย่าอาศัยคนชั่ว

วันที่ 24 เมย. พ.ศ.2564

24-4-64-1-b.jpg

อย่าอาศัยคนชั่ว

ภาษิตของพระโสมมิตตเถระ

เต่าตาบอดเกาะขอนไม้เล็กๆ

จมลงไปในห้วงน้ำใหญ่ ฉันใด

กุลบุตรอาศัยคนเกียจคร้านดำรงชีพ

ย่อมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น

เพราะฉะนั้น

บุคคลพึงเว้นคนเกียจคร้าน

ผู้มีความเพียรเลวทรามเสีย

ควรอยู่กับบัณฑิตทั้งหลายผู้สงัด

เป็นอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่งฌาน

มีความเพียรอันปรารภเเล้วเป็นนิตย์

โสมมิตตเถรคาถา มก. เล่ม ๕๑ หน้า ๖๓

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00063381989796956 Mins