ถวายตั่ง

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2564

26-4-64-1-b.jpg

ถวายตั่ง

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายตั่ง

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมเกิดในตระกูลสูง เป็นผู้มีโภคสมบัติมาก ๑

ชนทั้งปวงยำเกรงเรา ๑

ชื่อเสียงของเราฟุ้งไป ๑

บัลลังก์สี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ย่อมเเวดล้อมเราเป็นนิตย์ ตลอดเเสนกัป ๑

เราเป็นผู้ยินดีในการจำเเนกทาน ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013441642125448 Mins