ถวายที่นอน

วันที่ 26 เมย. พ.ศ.2564

26-4-64-2-b.jpg

ถวายที่นอน

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายที่นอน

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๖ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เรามีร่างกายสมส่วน อันบุญกรรมก่อให้ ๑

เป็นผู้อ่อนโยน มีรูปงาม น่าดู ๑

เราย่อมได้ญาณอันประเสริฐ ๑

เราย่อมได้นวม ผ้าลาดลายรูปสัตว์ ผ้าลาดทอด้วยไหม

ผ้าลาดอันวิจิตร ผ้าลาดอย่างดี เเละผ้ากัมพล (ผ้าทอด้วยขนสัตว์) ต่างๆ เป็นอันมาก ๑

ย่อมได้ผ้าปวารกะ (ผ้าห่ม) มีขนอ่อนนุ่ม ผ้าทำด้วยขนสัตว์

อ่อนนุ่ม ในที่ต่างๆ ๑

เมื่อใดเราระลึกถึงตน เมื่อใดเราเป็นผู้รู้เดียงสา

เมื่อนั้น เราเป็นผู้ไม่เปล่า มีฌานเป็นเตียงนอน ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๙

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00053376754124959 Mins