มิตร

วันที่ 28 เมย. พ.ศ.2564

28-4-64-1-b.jpg

มิตร

(เทวดาทูลถาม)

อะไรหนอเป็นมิตรของคนเดินทาง

อะไรหนอเป็นมิตรในเรือนของตน

อะไรเป็นมิตรของคนมีธุระเกิดขึ้น

อะไรเป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า

(พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบ)

พวกเกวียน พวกโค ต่างเป็นมิตรของคนเดินทาง

มารดา เป็นมิตรในเรือนของตน

สหาย เป็นมิตรของคนผู้มีธุระเกิดขึ้นเนืองๆ

บุญที่ตนทำเอง เป็นมิตรติดตามไปถึงภพหน้า

มิตตสูตร มก. เล่ม ๒๔ หน้า ๒๗๔

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00065988699595133 Mins