ถวายเข็ม

วันที่ 30 เมย. พ.ศ.2564

29-4-64-2-b.jpg

ถวายเข็ม

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายเข็ม

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันควรเเก่กรรมของเรา คือ

เมื่อเราท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่

ย่อมเป็นผู้อันมหาชนนอบน้อม ๑

ตัดความสงสัย ๑

มีรูปงาม ๑

มีโภคสมบัติ ๑

มีปัญญากล้า ๑ ทุกเมื่อ

เราพิจารณาเห็นอรรถอันเป็นฐานะละเอียดลึกซึ้งด้วยญาณ

ญาณของเราอันเสมอด้วยเเก้ววิเชียรอันเลิศ เป็นเครื่อง

กำจัดความมืด

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๑

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00073481400807699 Mins