ถวายเภสัช

วันที่ 11 พค. พ.ศ.2564

11-5-64-5-b.jpg

..ถวายเภสัช..

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายเภสัช

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้อานิสงส์ ๑๐ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีอายุยืน ๑

มีกำลัง ๑

มีปัญญา ๑

มีวรรณะ ๑

มียศ ๑

มีสุข ๑

ไม่มีอันตราย ๑

ไม่มีจัญไร ๑

มหาชนยำเกรงทุกเมื่อ ๑

ไม่มีความพลัดพรากจากของที่รัก ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๕

 Total Execution Time: 0.00051571528116862 Mins