ถวายขัน

วันที่ 19 พค. พ.ศ.2564

19-5-64-3-b.jpg

ถวายขัน

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายขัน

ในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๓ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราย่อมได้ขันทองคำ ขันเเก้วมณี ขันเเก้วผลึก เเละขันเเก้วทับทิม ๑

ย่อมได้ขันทำด้วยเเผ่นไม้โพธิ์ ขันมีรูปใบบัว เเละขันที่ทำด้วยสังข์ สำหรับดื่มน้ำหวาน ๑

ย่อมได้คุณเหล่านี้ คือ ข้อปฎิบัติในวัตรอันงาม ในอาจาระเเละกิริยา ๑

เพราะผลอันหลั่งออกเเห่งกรรมนั้น

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๘๙๕

 Total Execution Time: 0.00056711832682292 Mins