ถวายน้ำบ้วนปาก

วันที่ 01 มิย. พ.ศ.2564

1-6-64-4-b.jpg

ถวายน้ำบ้วนปาก

ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ

เราได้ถวายน้ำบ้วนปาก

ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว

ย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ

อันสมควรเเก่กรรมของเรา คือ

เราเป็นผู้มีลำคอบริสุทธิ์ ๑

มีเสียงไพเราะ ๑

เว้นจากโรคไอ ๑

โรคหืด ๑

กลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากของเราทุกเมื่อ ๑

ปิลินทวัจฉเถราปทาน มก. เล่ม ๗๑ หน้า ๙๐๑

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00053720076878866 Mins