ตายเเล้ว

วันที่ 05 มิย. พ.ศ.2564

5-6-64-3-b.jpg

ตายเเล้ว

คาถาของรุกขเทวดาโพธิสัตว์

ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย

ความประมาท เป็นทางเเห่งความตาย

ผู้ไม่ประมาท ย่อมไม่ตาย

คนประมาท เป็นเหมือนคนตายเเล้ว

เพราะมัวเมา จึงเกิดความประมาท

เพราะประมาท จึงเกิดความเสื่อม

เเละเพราะความเสื่อม จึงเกิดโทษ

ดูก่อนท่านผู้มีภาระครอบครองรัฐ

อย่าประมาทเลย

เพราะกษัตริย์เป็นอันมาก

หากมีความประมาท

ต้องเสื่อมทั้งประโยชน์

เสื่อมทั้งเเว่นเเคว้น

อนึ่ง ชาวบ้านประมาท ก็เสื่อมจากบ้าน

บรรพชิตประมาท

ก็เสื่อมจากอนาคาริยวิสัย (วิสัยของผู้ไม่ครองเรือน)

ภัณฑุติณฑุกชาดก มก. เล่ม ๖๑ หน้า ๕๑๓

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00069723526636759 Mins