ถ้าหยุดนิ่งได้

วันที่ 09 กค. พ.ศ.2564

9-7-64-1-b.jpg

ถ้าหยุดนิ่งได้
ใจก็ใสได้
ถ้าหยุดนิ่งได้
ใจก็ละเอียดได้
ถ้าหยุดนิ่งได้
ก็จะเข้าถึง
ของจริงในตัวได้
ทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0012193361918132 Mins