พิธีบูชาข้าวพระ Online ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2564

 Total Execution Time: 0.00069214900334676 Mins