คำปลงสังขาร มนุษย์เราเอ๋ย 

วันที่ 02 สค. พ.ศ.2564

คำปลงสังขาร

คำปลงสังขาร

มนุษย์เราเอ๋ย     เกิดมาทำไม
นิพพานมีสุข     อยู่ไยมิไป
ตัณหาหน่วงหนัก     หน่วงชักหน่วงไว้
ฉันไปมิได้     ตัณหาผูกพัน
ห่วงนั้นพันผูก     ห่วงลูกห่วงหลาน
ห่วงทรัพย์ศฤงคาร     จงสละเสียเถิด
จะได้ไปนิพพาน     ข้ามพ้นภพสาม
ยามหนุ่มสาวน้อย     หน้าตาแช่มช้อย
งามแล้วทุกประการ     แก่เฒ่าหนังยาน
แต่ล้วนเครื่องเหม็น     เอ็นใหญ่เก้าร้อย
เอ็นน้อยเก้าพัน     มันมาทำเข็ญใจ
ให้ร้อนให้เย็น     เมื่อยขบทั้งตัว
ขนคิ้วก็ขาว     นัยน์ตาก็มัว
เส้นผมบนหัว     ดำแล้วกลับหงอก
หน้าตาเว้าวอก     ดูน่าบัดสี
จะลุกก็โอย     จะนั่งก็โอย
เหมือนดอกไม้โรย     ไม่มีเกสร
จะเข้าที่นอน     พึงสอนภาวนา
พระอนิจจัง     พระอนัตตา
เราท่านเกิดมา     รังแต่จะตาย
ผู้ดีเข็ญใจ     ก็ตายเหมือนกัน
เงินทองทั้งนั้น     มิติดตัวไป
ตายไปเป็นผี     ลูกเมียผัวรัก
เขาชักทน้าหนี     เขาเหม็นซากผี
เปื่อยเน่าผุพอง     หมู่ญาติพี่น้อง
เขาหามเอาไป     เขาวางลงไว้
เขานั่งร้องไห้     แล้วกลับคืนมา
อยู่แต่ผู้เดียว     ป่าไม้ชายเขียว
เหลียวไม่เห็นใคร     เห็นแด่ฝูงแร้ง
เห็นแต่ฝูงกา     เห็นแต่ฝูงหมา
ยื้อแย่งกันกิน     ดูน่าสมเพช
กระดูกกูเอ๋ย     เรี่ยรายแผ่นดิน
แร้งกาหมากิน     เอาเป็นอาหาร
เที่ยงคืนสงัด     ตื่นขึ้นมินาน
ไม่เห็นลูกหลาน     พี่น้องเผ่าพันธุ์
เห็นแต่นกเค้า     จับเจ่าเรียงกัน
เห็นแต่นกแสก     ร้องแรกแหกขวัญ
เห็นแต่ฝูงผี     ร้องไห้หากัน
มนุษย์เราเอ๋ย     อย่าหลงนักเลย
ไม่มีแก่นสาร     อุตส่าห์ทำบุญ
คํ้าจุนเอาไว้     จะได้ไปสวรรค์
จะได้ทันพระพุทธเจ้า     จะได้เข้านิพพาน
อะหัง วันทามิ     สัพพะโส
อะหัง วันทามิ     นิพพานะปัจจะโย โหตุ.

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00059309800465902 Mins