สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๑๒๐  นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

วันที่ 04 สค. พ.ศ.2564

10-8-64-1-b.jpg

สรุปโอวาทการปฏิบัติธรรมที่ ๑๒๐


             นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ : ดื่มกินความสุข ความบริสุทธิ์ ช้า ๆ ชัด ๆ จะเร็วไปเอง และจะเร็วแรงไปเอง คำว่า “ปล่อย” นี่สำคัญ ต้องปล่อยหลุดปล่อยพ้นจากเครื่องของจากมลทินของใจ เครื่องเหนี่ยวรั้งมลทินของใจทำให้เราไม่บริสุทธิ์ ซึ่งจะบริสุทธิ์ได้จากการหยุดนิ่ง เราต้องศึกษาคำว่า “หยุดเป็นตัวสำเร็จ” ให้เข้าใจ อันเป็นคำของ พระเดชคุณหลวงปู่ฯ “นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ” สุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดใจนิ่งไม่มี ตรงนี้สำคัญนะจ๊ะ นิ่ง นุ่ม เบา สบาย ละเมียดละไม นุ่มนวลควรแก่การงาน ถ้าเรามาถึงจุดนี้ทุกอย่างจะง่าย มีมิเตอร์วัด คือ ความสุข ความบริสุทธิ์ กว้าง สว่างเพราะฉะนั้นเราก็หยุดในหยุด ๆ ๆ นิ่งในนิ่ง ๆ ๆ อย่างเบาสบาย

               หยุดไม่ซ้ำหยุด : “หยุดแรก” สำคัญมาก ๆ ถ้าหยุดได้จะยิ่งซาบซึ้ง ในพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯ หยุดที่ ๒ ก็จะยิ่งซาบซึ้งจนกระทั่งถึง “หยุดไม่ซ้ำหยุด” จะซาบซึ้งในพระคุณท่านขนาดไหน “ยิ่งหยุด ยิ่งนิ่ง ยิ่งซึ้งไม่หยุด”

จากหนังสือ ง่ายที่สุดคือหยุดได้ ๒

คุณครูไม่ใหญ่

 Total Execution Time: 0.0006362517674764 Mins