ไม่สู้ ไม่หนี

วันที่ 11 กย. พ.ศ.2564

11-9-64-1-b.jpg

ไม่สู้ไม่หนี

พระนางมาคันทิยาโกรธแค้นพระพุทธองค์ จึงจ้างชาวเมืองมิจฉาทิฏฐิให้คอยตามด่าว่าพระองค์

(พระอานนท์) : ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชาวนครเหล่านี้ ย่อมด่าย่อมบริภาษเราทั้งหลาย เราทั้งหลายไปที่อื่นจากพระนครนี้เถิด พระเจ้าข้า

ไปไหน อานนท์

(พระอานนท์) : สู่นครอื่น พระเจ้าข้า

เมื่อมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นด่าอยู่ บริภาษอยู่ เราจะไปในที่ไหนอีก อานนท์


(พระอานนท์) : สู่นครอื่นเเม้จากนครนั้น พระเจ้าข้า

เมื่อมนุษย์ในที่นั้นด่าอยู่ บริภาษอยู่ เราทั้งหลายจักไปใน ที่ไหนอีกเล่า อานนท์ ?

 

(พระอานนท์) : สู่นครอื่นเเม้จากนครนั้นอีก พระเจ้าข้า

 

อานนท์ การทำอย่างนั้นไม่ควร เรื่องเกิดขึ้นในที่ใด เมื่อมันสงบแล้วในที่นั้นนั่นแหละ จึงควรไปสู่ที่อื่น อานนท์ ก็เขาพวกไหนเล่าย่อมด่า ?


(พระอานนท์) :  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนทั้งหมด จนกระทั่งทาส และกรรมกรย่อมด่า

 

อานนท์ เราเป็นเช่นกับช้างที่เข้าสู่สงคราม การอดทนต่อลูกศรที่เเล่นมาจาก ๔ ทิศเป็นภาระของช้างที่เข้าสู่สงครามฉันใด ชื่อว่าการอดทนถ้อยคำ ที่ชนทุกศีลแม้มากกล่าวแล้วเป็นภาระของเรา ฉันนั้นเหมือนกัน

 

อรรถ. เรื่องของพระองค์ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๓ หน้า ๒๒๗

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00078405141830444 Mins