น้อยนัก

วันที่ 14 กย. พ.ศ.2564

14-9-64-2-b.jpg

น้อยนัก

ชีวิตนี้น้อยนัก

สัตว์ย่อมตายแม้ภายใน 100 ปี

ถ้าแม้สัตว์เป็นอยู่ 100 ปีไซร้

สัตว์นั้นก็ย่อมตายแม้เพราะชราโดยแท้แล

ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศก

เพราะสิ่งที่ตนยึดถือว่าเป็นของเรา

สิ่งที่เคยหวงเเหนเป็นของเที่ยง ไม่มีเลย

บุคคลเห็นว่าสิ่งนี้มีอันต้องพลัดพรากจากกันมีอยู่

ดังนี้แล้ว ไม่พึงอยู่ครองเรือน

บุรุษย่อมสำคัญสิ่งใด ว่าสิ่งนี้เป็นของเรา

จำต้องละสิ่งนั้นไป แล้วเพราะความตาย

บัณฑิตผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเรา ทราบข้อนี้แล้ว

ไม่พึงน้อมไปในความเป็นผู้ถือว่าสิ่งนั้นๆ เป็นของเรา

ชราสูตร มก. เล่ม ๔๗ หน้า ๗๓๘

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00053311586380005 Mins