พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย ออนไลน์ ครั้งที่ 1 บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ วัดพระธรรมกาย

วันที่ 23 กย. พ.ศ.2564

พิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกาย ออนไลน์ ครั้งที่ 1

บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ วัดพระธรรมกาย

003%20%281%29.jpg004%20%281%29.jpg005%20%281%29.jpg006%20%281%29.jpg007%20%281%29.jpg008%20%281%29.jpg009%20%281%29.jpg010%20%281%29.jpg010-%281%29.jpg011%20%281%29.jpg012%20%281%29.jpg013%20%281%29.jpg014%20%281%29.jpg015%20%281%29.jpg016%20%281%29.jpg017%20%281%29.jpg018%20%281%29.jpg019%20%281%29.jpg020%20%281%29.jpg021%20%281%29.jpg022%20%281%29.jpg023%20%281%29.jpg024%20%281%29.jpg025%20%281%29.jpg026%20%281%29.jpg027%20%281%29.jpg028-%281%29.jpg029-%281%29.jpg030-%281%29.jpg031-%281%29.jpg032-%281%29.jpg033-%281%29.jpg034-%281%29.jpg

 Total Execution Time: 0.00077994664510091 Mins