สายธารเเห่งบุญ

วันที่ 30 กย. พ.ศ.2564

30-9-64-1-b.jpg

สายธารเเห่งบุญ

เเม่น้ำเป็นอันมาก

ที่หมู่ คือ คณะนรชนอาศัยเเล้ว

ไหลไปยังสาครทะเลหลวง ซึ่งจะประมาณมิได้

เป็นที่ขังน้ำอย่างใหญ่ มีสิ่งที่น่ากลัวมาก

เป็นที่อยู่ของหมู่รัตนะ ฉันใด

สายธารเเห่งบุญ

ย่อมไหลไปสู่นรชนผู้เป็นบัณฑิต

ผู้ให้ข้าว น้ำ ผ้า ที่นอน ที่นั่ง เเละเครื่องปูลาด

เหมือนเเม่น้ำไหลไปสู่สาคร

ฉันนั้นเหมือนกัน

ปฐมอภิสันทสูตร มก. เล่ม ๓๑ หน้า ๓๗๓

 Total Execution Time: 0.00095053513844808 Mins