ไม่เห็นธรรม ไม่เห็นเรา

วันที่ 05 ตค. พ.ศ.2564

5-10-64-1-b.jpg

ไม่เห็นธรรม ไม่เห็นเรา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ถ้าเเม้ภิกษุจับชายสังฆาฎิ

เเล้วพึงเป็นผู้ติดตามไปข้างหลังๆ

เดินไปตามรอยเท้าของเราอยู่ไซร้

เเต่ภิกษุนั้นเป็นผู้มีอภิชฌา (ความโลภอยากได้) เป็นปกติ

มีความกำหนัดเเรงกล้าในกามทั้งหลาย

มีจิตพยาบาท มีความดำริเเห่งใจชั่วร้าย

มีสติหลงลืม ไม่รู้สึกตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น

มีจิตหมุนไปผิด ไม่สำรวมอินทรีย์

โดยที่เเท้ ภิกษุนั้นอยู่ห่างไกลเราทีเดียว

เเละเราก็อยู่ห่างไกลภิกษุนั้น

ข้อนั้นเพราะเหตุไร?

เพราะภิกษุนั้นย่อมไม่เห็นธรรม

เมื่อไม่เห็นธรรม ย่อมชื่อว่าไม่เห็นเรา

สังฆาฏิสูตร มก. เล่ม ๔๕ หน้า ๕๘๑

 Total Execution Time: 0.00057320197423299 Mins