วัตตบท

วันที่ 07 ตค. พ.ศ.2564

7-10-64-br.jpg

วัตตบท

ท้าวสักกะ ถึงความเป็นท้าวสักกะ

เพราะได้สมาทานวัตตบท ๗ ประการ คือ

๑. เป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต

๒. เป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต

๓. เป็นผู้พูดอ่อนหวานตลอดชีวิต

๔. เป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต

๕. มีจิตปราศจากมลทิน คือ ความตระหนี่ มีเครื่องบริจาคอันสละเเล้ว มีฝ่ามืออันล้างเเล้ว ยินดีเเล้วในการสละ ควรเเก่การขอ ยินดีในการจำเเนกทานตลอดชีวิต

๖. เป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิต

๗. เป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิต ถ้าความโกรธพึงเกิดไซร้ ก็หักห้ามมันเสียได้โดยพลันทีเดียว

อรรถ. เรื่องท้าวสักกะ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๐ หน้า ๓๕๘

 Total Execution Time: 0.00051550070444743 Mins