พิธีบูชาข้าวพระ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

วันที่ 11 ตค. พ.ศ.2564

 Total Execution Time: 0.00061973333358765 Mins