มืด-สว่าง

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2564

15-10-64-1-b.jpg

มืด-สว่าง

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๔ จำพวกนี้ มีปรากฎอยู่ในโลก

๑. บุคคลมืดมาเเล้ว มีมืดไปภายหน้า (เกิดมาในตระกูลต่ำ ไม่มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ เเละคุณสมบัติ เเถมยังทำทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เมื่อตายก็ไปอบาย)

๒. บุคคลมืดมาเเล้ว มีสว่างไปภายหน้า (เกิดมาในตระกูลต่ำ ขาดสมบัติทั้ง ๓ เเต่ทำสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เมื่อตายก็ไปสุคติโลกสวรรค์)

๓. บุคคลสว่างมาเเล้ว มีมืดไปภายหน้า (เกิดมาในตระกูลสูง เพียบพร้อมด้วยสมบัติทั้ง ๓ เเต่ทำทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เมื่อตายก็ไปอบาย)

๔. บุคคลสว่างมาเเล้ว มีสว่างไปภายหน้า (เกิดมาในตระกูลสูง เพียบพร้อมด้วยสมบัติทั้ง ๓ เเละทำสุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เมื่อตายก็ไปสุคติโลกสวรรค์)

ตมสูตร มก. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๔๖

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0005940318107605 Mins