เเมลงภู่

วันที่ 16 ตค. พ.ศ.2564

16-10-64-1-b.jpg

เเมลงภู่

มุนีพึงเที่ยวไปในบ้าน

เหมือนเเมลงภู่ (เเมลงที่มีลักษณะคล้ายผึ้ง)

ไม่ยังดอก

สี

เเละกลิ่น

ให้ชอกช้ำ

ถือเอาเเต่รสเเล้วบินไปฉะนั้น

(หมายถึงไม่กระทบกระทั่งศรัทธาเเละโภคะ ไม่ให้สกุลชอกช้ำ ไม่เบียดเบียนสกุล เหมือนกับเเมลงภู่ที่เพียงเคล้าเอาละอองจากดอกไม้)

เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตระหนี่ ธรรมบท มก. เล่ม ๔๑ หน้า๕๗

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0017124136288961 Mins