ภัยของสัตว์โลก

วันที่ 17 กค. พ.ศ.2547

 

 

“ ห้วงน้ำที่เต็มฝั่ง พึงพัดต้นไม้ซึ่งเกิดที่ตลิ่งได้ฉันใด
สัตว์มีชีวิตทั้งปวง
ย่อมถูกความแก่และความตายพัดไปฉันนั้น ”

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๘/ ๑๖๔

 

 

 Total Execution Time: 0.0012664477030436 Mins