ผู้มีเทวธรรม

วันที่ 21 กค. พ.ศ.2547

 
 
 
 
ผู้ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะ
มั่นคงอยู่ในธรรมที่ขาวสะอาด
ท่านเรียกว่า ผู้สงบ ผู้เป็นสัตบุรุษ
ผู้มีเทวธรรม

 

 

เทวธัมมชาดก ขุ . ชา . ๒๗ / ๖

 

 Total Execution Time: 0.0039491812388102 Mins