ผู้มีปัญญา

วันที่ 30 กค. พ.ศ.2547

 

 

สิ่งใด ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้คน

สิ่งนั้น ผู้มีปัญญาไม่ควรเสียเวลาดู

 

วิธุรชาดก ขุ . ชา . ๒๘ / ๒๕๙๐

 Total Execution Time: 0.0036543011665344 Mins