ความดี

วันที่ 02 กย. พ.ศ.2547

 

 

สำหรับคฤหัสถ์ ความขยันเป็นความดีขั้นต้น
ได้ของกินแล้วแบ่งปันไป เป็นความดีชั้นสอง
ได้ลาภผลแล้วไม่ระเริงใจ เป็นความดีชั้นสาม
ถึงความวิบัติก็ไม่เดือนร้อนใจ


 

อินทรียชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๒๐๔

 Total Execution Time: 0.0011298815409342 Mins