ผู้ควรแก่การสรรเสริญ

วันที่ 20 กย. พ.ศ.2547

 

.

นรชนผู้ฉลาดรู้ธรรมเนียม
นอบน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ในกาลปัจจุบัน
ย่อมเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญ
และในการข้างหน้า ก็ไปได้ดี


 

ติตติรชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๓๗

 Total Execution Time: 0.0016979495684306 Mins