ศิลปวิทยา

วันที่ 22 กย. พ.ศ.2547

 

 

ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา
ไม่ว่าประเภทใด
ก็อำนวยประโยชน์ให้ได้ทั้งนั้น


สาลิตตชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๑๐๗

 Total Execution Time: 0.0075914820035299 Mins