ผู้เป็นหนี้

วันที่ 08 ตค. พ.ศ.2547

 

 

ผู้ใด กู้หนี้เขามากินมาใช้แล้วหลบหนีไป

ด้วยปฏิเสธว่าหนี้ของท่านไม่มี

พึงรู้ผู้นั้นว่าเป็นคนเลว


 

ขุ. สุ. ๒๕/๓๙๐

 

 Total Execution Time: 0.0012393832206726 Mins