ผู้มีกระแสอยู่เบื้องบน

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2547

 

 

พึงเป็นผู้พอใจและประทับใจในพระนิพพานที่บอกไม่ได้
ผู้มีจิตไม่ติดกาม ท่านเรียกว่าผู้มีกระแสอยู่เบื้องบน


 

ขุ. ธ. ๒๕/๔๔

 

 

 Total Execution Time: 0.0031464815139771 Mins