คนพาล

วันที่ 20 พย. พ.ศ.2547

 

 

คนห่อปลาเน่าด้วยใบหญ้าคา

แม้หญ้าคาก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยฉันใด

การคบกับคนพาลก็ฉันนั้น

 

ขุ. ชา. มหา. ๒๗/๓๐๓

 Total Execution Time: 0.0011461019515991 Mins