ควรกล่าวคำสัตย์

วันที่ 29 พย. พ.ศ.2547

 

 

บุคคลทำสิ่งใด ควรพูดสิ่งนั้น

ไม่ทำสิ่งใด ไม่ควรพูดสิ่งนั้น

บัณฑิตย่อมกำหนดรู้คนที่ไม่ทำ ได้แต่พูด

 

ขุ. เถร. ๒๖/๓๐๙

 Total Execution Time: 0.0058711171150208 Mins