จัดบรรพชาสามเณร เขาแก้วเสด็จ

วันที่ 02 เมย. พ.ศ.2550

     ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้วเขต 2 และ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ นำโดย ผอ.สุรพล น้อยแสง จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา ณ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ จ.ปราจีนบุรี

โดยในวันที่ 23 มีนาคม 2550 ทางโครงการฯไ ด้จัดให้มีการสัมภาษณ์นักเรียนที่สมัครเข้าร่วมการอบรม ณ สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา สระแก้ว เขต 2 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมถึง 34 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนทั้งสิ้น 171 คน นักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมากับคุณครู ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้ด้วย

วันที่ 25 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 น. นัดหมายรวมตัวผู้เข้าอบรมที่สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษา สระบุรี เขต 2 เพื่อออกเดินทางไปธุดงค์สถานเขาแก้วเสด็จ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกันตั้งแต่เริ่มออกเดินทาง

ซึ่งพิธีบรรพชาครั้งนี้จะจัดให้มีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2550 ณ ธุดงคสถานเขาแก้วเสด็จ เริ่มตั้งแต่เวลา 7.00 น.ลงทะเบียนรับบาตรและผ้าไตร 8.00 น.เป็นพิธีเวียนประทักษิณ 13.00 น. พิธีถวายบาตรและผ้าไตร และจะจัดให้มีการฉลองสามเณรใหม่ขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2550 ซึ่งในวันงานมีทั้งพิธีถวายผ้าไตรเป็นสังฆทาน พิธีสรงน้ำพระประธาน และพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลา เพื่อสร้างบุญใหญ่ในวันสำคัญอีกด้วย

ทั้งนี้โครงการบรรพชานี้จะสิ้นสุดในวันที่ 23 เมษายน 2550 ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะรับหน้าที่เป็นผู้สานต่อโครงการชมรมพุทธในโรงเรียนมัธยมทั้ง 8 แห่งต่อไปอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกัลยา มะลาเพา โทร. 089-642-0540

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.00069535175959269 Mins