เคล็ดลับความสุข

วันที่ 06 กพ. พ.ศ.2546


.....ชีวิตทุกคนล้วนต้องการความสุขในชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น ยามจะกินก็ต้องการกินอย่างมีความสุข ยามจะนอนก็อยากจะนอนอย่างมีความสุข แม้ในที่สุด ถึงคราวจะตาย ก็ต้องการตายอย่างมีความสุขเช่นกัน คงไม่มีใครอยากมีความทุกข์ แม้กระทั่งนักพรตผู้แสวงหาหนทางหลุดพ้นด้วยการทรมานกาย ต่างมีจุดมุ่งหมายพบความสุขในบั้นปลายด้วยกันทั้งนั้น

 

.....แล้วอะไรคือมาตรฐานความสุขในโลกกลมๆใบนี้ อะไรคือความสุขที่แท้จริง ? คนบางคนบอกว่าชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน เหมือนไต่ขึ้นเขาสูงตลอดเวลานั้นคือความสุข หรือบางคน บอกว่าชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข ท่ามกลางเศรษฐกิจพอเพียงนั่นต่างหากคือความสุขที่แท้จริง หลากหลายแนวทางในการแสวงหาความสุขให้กับชีวิต ตามแต่ความถนัดและความเหมาะสมของตน

 

.....ลองหันมาศึกษาหนทางความสุขของผู้เป็นยอดคนทั้งหลายในอดีตกันบ้างเป็นไร มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ผู้บริสุทธิ์ บริบูรณ์ หลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้ว พระองค์ให้คำนิยามของความสุขไว้ว่า

 

.....นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ ความว่า สุขอื่นยิ่งกว่าใจสงบไม่มี

 

.....หมายความว่า ความสงบใจ คือ ความสุขอย่างยิ่งนั่นเอง หรือที่คนโบราณท่านใช้คำว่า ใจใส ใจสบาย เป็นทางมาแห่งความสำเร็จในชีวิต ใจจะใสได้ต้องทำอย่างไร เปรียบเทียบเหมือนน้ำในโอ่งที่มีฝุ่นตะกอนอยู่เต็ม หากมีใครไปกวนให้ขุ่นคงไม่อาจมองเห็นก้นตุ่มได้ ฉันใด ถ้าเราทำน้ำให้สงบนิ่ง จะเกิดการตกตะกอนอยู่เบื้องล่าง น้ำจึงจะใสได้ในทันที เช่นกัน ใจของคนเราถ้าปล่อยให้คิดฟุ่งซ่านไปในเรื่องราวต่างๆอยู่เสมอ ความขุ่นมัวของใจจะมากขึ้น หากทำใจให้สงบนิ่ง ได้เมื่อไหร่ใจจึงจะใสได้ มองเห็นปัญหาและเกิดปัญญาในการแก้ปัญหาได้ทันที

 

.....ลองมาฟังเรื่องราวของผู้คนหลากหลายอาชีพ ว่ามีเคล็ดลับความสุขอย่างไร จึงทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

 

....." ในฐานะที่ผมเป็นจิตแพทย์ ที่ต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกับการฟัง วิเคราะห์ ให้คำแนะนำ สำหรับผู้มีความทุกข์ทางใจโดยตรง ยิ่งทำให้ผมเห็นความสำคัญของการทำสมาธิมาก ว่าสิ่งนี้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาทุกด้านอย่างมาก ยกตัวอย่าง จากการวิเคราะห์คนไข้ที่มีปัญหาครอบครัวที่พบบ่อย พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเดิมๆ ที่พูดคุยเคลียร์กันไปแล้ว ก็เผลดมาพูดเรื่องเดิมอีกจนได้ ทำให้เป็นปัญหาไม่รู้จบ เขาเหล่านั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่า ต้นเหตุมันเกิดมาจากอะไร

 

.....ถึงแม้เราจะใช้ศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาในการช่วยแก้ปัญหา มีวิธีการ ทางออกที่ดีมาก แต่หากไม่รู้จักการนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม วิธีการและความรู้เหล่านี้จะไม่เกิดประโยชน์เลย ถ้าเราไม่มีสติ เพราะสติ จะทำให้เรารู้ว่า ถ้าเรากำลังจะพูดจะทำในสิ่งเดิมๆ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง เราจะไม่ทำ สมาธิจะทำให้เรามีการระลึกรู้ คิดก่อนทำมากขึ้น วู่วามน้อยลง ลดความใจร้อน สมาธิจะทำให้เราบอกตัวเองได้ว่า ควรพูด ควรทำอะไรแค่ไหน ปรับหาจุดพอดีให้กับตัวเองได้ ปัญหาต่างๆก็จะลดลง ซึ่งก็คือ การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ "

 

.....นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนิติจิตเวช บอกเล่าเรื่องราวเคล็ดลับแห่งความสุข ที่ทำให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

 

....." ทุกวันนี้ลีเชื่อว่าเราใช้สมาธิมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตนะคะ กับตัวลีชัดเจนมากในเรื่องของการจัดระบบความคิด ชัดเจนในเรื่องของอารมณ์ ชัดเจนในเรื่องของสติปัญญา ปัญญาที่เกิดจากสมาธิจะแก้ปัญหาทุกอย่างถูกต้องถูกวิธี ไม่ได้แก้ให้กับตัวเราเองแล้วไปอยู่บนความทุกข์ของคนอื่น แต่เป็นการแก้ปัญหาอย่างหมดปัญหา ตรงนี้ได้จากการทำสมาธิเพียงอย่างเดียว "

 

.....คุณลีลาวดี วัชโรบล กรรมการผู้จัดการ บริษัทรวีมีเดีย จำกัด พูดถึงส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตที่ทำให้ประสบความสำเร็จ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข นอกเหนือจากการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในหลายด้าน

 

.....จะเห็นว่าเคล็ดลับความสุขไม่ได้อยู่ห่างไกลเราเลย แต่อยู่ในตัวของเราทุกคน ไม่ว่าเราจะทำกิจการงานสิ่งใด หากเริ่มต้นทำด้วยความสุข หมายถึงเราประสบความสำเร็จแล้วตั้งแต่เริ่มต้น ตรงกันข้าม หากทำการงานใดด้วยความทุกข์ความหนักใจ ยากนักจะเห็นช่องทางแห่งความหวัง กับดวงใจที่เหมือนแบกภาระอยู่ตลอดเวลา

 

.....ลองหาเวลาให้ตัวเองสักหนึ่งหรือสองนาที ที่จะหลับตาผ่อนคลาย ทำใจให้ว่างเปล่าจากความคิดทั้งปวง ปล่อยใจโล่งว่างเบาสบาย ให้ร่างกายกลมกลืนไปกับบรรยากาศ เพียงเท่านี้ คุณจะสัมผัสได้ถึงความสุขที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ......อันเกิดจากความสงบใจของเราเอง.......

 

 Total Execution Time: 0.0012118180592855 Mins