ผู้ทำบาปกรรม

วันที่ 06 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ผู้ที่ทำบาปกรรมด้วยสำคัญตัวว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่
เมื่อทำแล้ว ก็ไม่สะดุ้งกลัวเกรงใครอื่น
ด้วยบาปกรรมนั้น เขาจึงมีชีวิตตลอดอายุขัยไม่ได้
แม้ปวงเทวดาก็มองเขาด้วยสายตาชิงชัง

 

อุมมาทันตีชาดก ขุ.ชา. ๒๘/๗๙

 Total Execution Time: 0.0035734335581462 Mins