การไม่นับถือคนดี

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2546

 

 

ในที่ใด ไม่นับถือคนดี
มีแต่คนดูถูกคนดี
หรือมีแต่การยกย่องคนเลว
ในที่นั้น คนดีย่อมอยู่ไม่ได้แน่แท้

 

เนรุชาดก ขุ.ชา.๒๗/๘๖๔

 Total Execution Time: 0.0022984306017558 Mins