อำนาจของมฤตยุราช

วันที่ 06 เมย. พ.ศ.2546

 

 

คนแจวเรือรับคนไปฝั่งโน้น
แล้วก็นำเรือกลับมาฝั่งนี้ ฉันใด
ความเจ็บไข้และความแก่ก็นำชีวิตสัตว์โลก
ส่งไปสู่อำนาจของมฤตยุราชเรื่อยไป ฉันนั้น

 

หัตถิปาลชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๒๕๖๒

 Total Execution Time: 0.0011714180310567 Mins