แม่น้ำที่เต็มฝั่ง

วันที่ 22 เมย. พ.ศ.2546

 

 

แม่น้ำที่เต็มฝั่ง ย่อมพัดพาเอาต้นไม้ริมฝั่งไปด้วย ฉันใด
สัตว์โลกทั้วปวง ก็ถูกความแก่และความตายพัดพาไป ฉันนั้น

 

เตมิยชาดก ขุ.ชา. ๒๔/๑๑๑๕

 Total Execution Time: 0.00622718334198 Mins