สิ่งที่ต้องการ

วันที่ 05 พค. พ.ศ.2546

 

 

ยามคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า
ยามประชุมปรึกษา ย่อมต้องการคนหนักแน่น
ยามมีข้าวน้ำ ย่อมต้องการคนที่รัก
ยามมีปัญหาเกิดขึ้น ย่อมต้องการผู้รู้

 

มหาสารชาดก ขุ.ชา. ๒๗/๙๒

 Total Execution Time: 0.0031352837880452 Mins