การฝึกฝนตนเอง

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2550

 

การฝึกฝนตนเอง

 

จงเด็ดเยื่อใยของตนเสีย เหมือนเอาฝ่ามือเด็ดบัวในฤดูแล้ง

จงเพิ่มพูนทางสงบ(ให้ถึง)พระนิพพานที่พระสุคตแสดงแล้ว

 

ขุ. ธ. ๒๕/๕๓

 Total Execution Time: 0.0013872822125753 Mins