สิ่งที่ไม่ควรกระทำ

วันที่ 29 กค. พ.ศ.2550

 

สิ่งที่ไม่ควรกระทำ

 

ไม่ควรเสพธรรมที่เลว ไม่ควรอยู่กับความประมาท

ไม่ควรเสพมิจฉาทิฐิ ไม่ควรเป็นคนรกโลก

 

ขุ. ธ. ๒๕/๓๗

 Total Execution Time: 0.011808315912882 Mins